Bernd Weingart, Projects
Im Tal der K├Ânige
Triptychon - Gotha, 1990
Gelatin silver print 30 x 40 cm (Multiple toning)
Edition: 1/1 (Unikat)

Im Tal der Könige

Deutsch  Am Anfang war die Welt leer, kalt und unerreichbar. So hat Bernd Weingart sie erlebt. Ort: Ein kleiner Hügel bei Gotha, auf den er immer gestiegen ist, wenn er sehr traurig war oder Ideen hatte und wusste, dass er sie (in der ehemaligen DDR) nicht realisieren konnte. Das besondere an diesem Hügel: es war eine riesige Müllkippe.
Ein dunkler Nachmittag, riesige düstere Wolken näherten sich, es begann lange zu regnen, der Boden wurde aufgeweicht, und er sackte ein in diesem Schlamm, in diesem Dreck - in dem Augenblick machte Bernd Weingart drei Photos, in denen die ganze Stimmung dieses melancholischen Nachmittags ausgedrückt ist, und er wußte, daß in diesen drei Bildern all das, was er erlebt hatte, enthalten war: einerseits das Nichts um ihn herum und andererseits seine Träume.
Zu Hause im Labor überlegte er, was er aus diesen drei Photos machen könnte, aus den Wolken mit dem Nichts darunter. Er hat dann experimentiert mit graphischen Figuren, bis ihm in allen drei Bildern ein Dreieck auffiel, eine Pyramide, und da wußte er, was passiert war: Er hatte ins Tal der Könige geschaut. Und so hat er das Bilder-Triptychon auch genannt: »Im Tal der Könige«. In dem Moment war er frei geworden, hatte begriffen, daß er lebte und glücklich zu sein vermochte, obwohl er eingesperrt war in diesem Land. In diesem Tal der Könige konnte er selbst bestimmen, was er träumen und von seinen Träumen realisieren wollte, dort erlangte er zum ersten Mal eine sinnliche Gewißheit seiner selbst, in diesem Tal der Könige, in dem er seine Phantasien leben konnte, obwohl um dieses Tal herum nichts war außer Dreck.4

Românesc  Câdeodată ne aşteaptă undeva departe o poveste. Povestea care ne ispitea să venim în Turingia se întemeia pe un zvon: că în oraşul Gotha s-ar putea privi, dintr-un punct anume, pânâ-n Egipt, în Valea Regilor. În chip de dovadă ar exista chiar şi trei fotografii, dar ele n-au fost încă niciodată arătate în public... De necrezut, s-ar zice, dar cui nu i-ar fi dragă speranţa - contrazicând orice raţionament neîn-crezător - că i s-ar îngădui totuşi o asemenea privire de vis.
Era o după-amiază mohorâtă; uriaşi nori întunecaţi se apropiau şi se porni o ploaie îndelungată, înmuind solul; simţea că se cufundă în mâl şi zoaie - şi chiar în clipa aceea Bernd Weingart făcu trei fotografii, reflectând întreaga amosferă a după-amiezii dezolant-melancolice, iar el ştia că în cele trei imagini era cuprins tot ce trăise: pe de o parte, neantul din jurul lui, şi pe de alta - visurile sale. Acasă în laborator a chibzuit ce efect ar putea scoate din acele trei fotografii, din norii cu neantul dedesubt. A lucrat experimental cu figuri grafice, până când în toate cele trei poze l-a frapat câte un triunghi, o piramidă, şi atunci a ştiut ce se întâmplase. Privise în Valea Regilor. Aşa a şi denumit tripticul de imagini: »În Valea Regilor«. În acel moment a devenit liber, a înţeles că e viu şi că-i stă în puteri să fie fericit, deşi e captiv în ţara sa. În Valea Regilor îi era dat să decidă el însuşi ce doreşte să viseze şi ce anume vrea să împlinească din visurile sale, acolo dobândea pentru întâia oară o certitudine senzorială a conştiinţei de sine - în acea Valea a Regilor unde-şi putea trăi aievea fanteziile, deşi în jurul Văii nu era altceva nimic decât gunoi.5

- Christian Linder

Go back